APR – Chiptrimning

APRs chiptrimningsprogrammen är skapade med den erfarenhet som har uppnåtts i motorsport och de är framkallade utan prutning på kvaliteten. Tack vare den starka kunskapen i motorteknik tas den största möjliga effekten ur motorn utan att hållbarheten är risksatt. APR tar aldrig bort eller minskar motorstyrningens skyddsprogram.

APR chiptrimningsprogrammen omfattar APR – funktionerna (globalt patenterad EMCS: Enhanced Modular Chipping System), som möjliggör motorstyrningens utrustning med även fyra olika program. Som olika program kan man alltså ha standardliknande och för olika oktantal menade program. Det går också att tilläga t.ex. låsning av programbyten eller återställning av felkoder.

Öppna APR-sökning