APR – utrustade bilarnas dataloggning instruktioner för feldiagnos:

Instruktionerna är menade för fyrcylindriga turbo- eller dubbel laddade motorer med ME9- och MED17-styrapparater. Oftast görs loggningen med full gas. Om loggningen görs på del gas eller för kallstartnings- eller chokeskäl, finns det skilda instruktioner för dem. Alla bilar har inte alla kanaler som beskrivs i instruktionerna. Istället kan väljas andra relevanta eller intressanta kanaler, så som insugstemperaturen (011-3), eller lämna kanalerna oanvända. För feldiagnosering- och produktutvecklingsskäl räcker fyra körningar, eftersom datan som samlats oftast är tillräcklig.

Förberedelse av fordon

 • Luftkonditioneringen av
 • Antisladdsystemet av
 • Fönstrena definitivt fast
 • Motorn ordentligt uppvärmd
 • Försäkra er om att programmet som används är ansett för bränslet som körs med. Om tanken har spår av bensin av andra oktantal, ska tanken köras fullständigt tom, och fyllas med det rätta bränslet. Bränsle av fel oktantal i tanken förfalskar dataloggningen betydligt, och kan orsaka timvist med onödigt arbete

Körsättet

 • Om möjligt ska loggningen göras med full gas på en raka, vanligtvis med fjärde växeln. Om detta inte är möjligt ska åtminstone tredje växeln användas. Körningen görs med en rullande start och ska börjas på ca.1500 varv. Gasen ska vara 100% i botten under hela loggning körningens tid ända till varvstopparen eller möjliga motorproblem. Dataloggningen startas några sekunder före gasen trycks i bottnet.

Mängden av loggningskörningar

 • VMinst två identiska loggningar per gång
 • Välj ett tryggt ställe eller en väg där körningarna repeteras. Vägen och belastningen skall vara identisk för varje körning.

Datorns / VCDS (VAG COM) – Inställningar

 • Bilar utrustade med ME9 och MED17 styrenhet ska använda Advanced Measuring Blocks/Values – funktion.
 • TURBO-funktionen ska användas; utan TURBO är sampelmellanrummen för få. Importera loggen ALLTID som VCDSn sparar den. Förkorta eller redigera inte filen på något sätt. Packa .CSC-filen som VCDS har sparat alltid i .ZIP-format förrän du skickar den med email.
 • Rubricera loggarna utifrån loggningkörningarna och fordon. Rubriken bör innehålla ditt tilltalsnamn, bilens namn/förkortning och loggningkörningens nummer och möjligen andra relevanta faktum. T.ex. Kalle_RS4B7_Körning3.CSV om det inte finns något speciellt att nämna om loggen. Om något speciellt uppkom är ett exempel: Kalle_RS4B7_Körning3_gångproblem_5500rpm.CSV om bilen har gångproblem på 5500 motorvarv. Detta hjälper diagnoserna av loggarna. Om du använder en Micro CAN-kable, eller TURBO-funktionen av andra orsaker inte är tillgänglig, ska du välja BLK INT 25 och CHAR INT 0 från VCDS optionerna.

Kanalerna för dataloggning och loggningkörningarna

Till dataloggning kan väljas 12 kanaler i gången. Därför är hela loggningsproceduren uppdelat i fem olika körningar:

Körning1: Bensin- och laddningstrycks logg.

 • 1: 001-1 engine speed; Motorns varvtal
 • 2: 014-3 misfire sum; Summan av feltändningar
 • 3: 031-1 Lambda, current value; Lambda, i realtid
 • 4: 054-3 Accelerator pedal position; Gaspedalens position
 • 5: 054-4 throttle plate angle; Gasspjällets position
 • 6: 101-3 injection timing; Munstyckesreglering, median
 • 7: 103-1 current fuel pressure; Bränsletrycket 
 • 8: 114-4 N75 duty cycle; wastegatens N75-solenoidens verkningsgrad
 • 9: 115-3 boost pressure (specified); Föreskrivet laddningstryck
 • 10: 115-4 boost pressure (actual); Förverkligat laddningstryck
 • 11: 230-1 rail pressure – specified; Föreskrivet högtrycksystemets bränsletryck
 • 12: 230-2 rail pressure – actual; Förvekligad högtrycksystemets bränsletryck

Körning2: Laddningstryck- och förtändningslogg

 • 1: 001-1 engine speed; Motorvarvtal
 • 2: 003-4 ignition timing; Inställning av tändning
 • 3: 020-1 Cylinder ignition angle delay (cyl1); Förtändningens försening pga. tändningsknack (cyl1)
 • 4: 020-1 Cylinder ignition angle delay (cyl2); Förtändningens försening pga. tändningsknack (cyl2)
 • 5: 020-1 Cylinder ignition angle delay (cyl3); Förtändningens försening pga. tändningsknack (cyl3)
 • 6: 020-1 Cylinder ignition angle delay (cyl4); Förtändningens försening pga. tändningsknack (cyl4)
 • 7: 031-1 Lambda, current value; Lambdavärde, realtid
 • 8: 054-3 Accelerator pedal position, Gaspedalens position
 • 9: 101-3 injection timing, median; Munstyckesreglering, median
 • 10: 114-3 Engine load (actual); Motorbelasting, förverkligad
 • 11: 115-4 boost pressure (actual); Förverkligat laddningstryck
 • 12: 230-2 rail pressure – actual; Högtrycksystemets bränsletryck, förverkligat

Körning3: MAF/belastningslogg

 • 1: 001-1 engine speed; Motorns varvtal
 • 2: 003-2 intake air mass; Motorns insugna luftmassa, MAF-talet
 • 3: 031-1 Lambda, current value; Lambda, realtid
 • 4: 054-3 Accelerator pedal position, Gaspedalens position
 • 5: 054-4 throttle plate angle; Gasspjällets position
 • 6: 101-3 injection timing, median; Munstyckesreglering, median
 • 7: 103-1 current fuel pressure; Bränsletryck
 • 9: 114-1 Engine load (specified); Motorns belastning, föreskrivet
 • 10: 114-3 Engine load (actual); Motorns belastning, förverkligat
 • 11: 115-4 boost pressure (actual); Förverkligat laddningstryck
 • 12: 230-2 rail pressure – actual; Högtrycksystemets bränsletryck, förverkligat

Körning4: Misfire-, dvs. feltändnings logg

 • 1: 001-1 engine speed; Motorns varvtal
 • 2: 003-2 intake air mass; Motorns insugna luftmassa, MAF-talet
 • 3: 015-1 Misfire cyl1; otända Förbränningsprocesser cylinder 1
 • 4: 015-2 Misfire cyl2; otända Förbränningsprocesser cylinder 2
 • 5: 015-3 Misfire cyl3; otända Förbränningsprocesser cylinder 3
 • 6: 015-4 Misfire cyl4; otända Förbränningsprocesser cylinder 4
 • 7: 054-3 Accelerator pedal position, Gaspedalens position
 • 8: 054-4 Throttle plate angle; Gasspjällets position
 • 9: 101-3 Injection timing, median; Munstyckesreglering, median
 • 10: 115-3 boost pressure (specified); Föreskrivet laddningstryck
 • 11: 115-4 boost pressure (actual); Förverkligat laddningstryck
 • 12: 230-2 rail pressure – actual; Högtrycksystemets bränsletryck, förverkligat

Körning5: Laddningstryck och förtändning 2

 • 1: 001-1 engine speed; Motorvarvtal
 • 2: 003-2 intake air mass; Motorns insugna luftmassa, MAF-talet
 • 3: 003-4 ignition timing; Förtändning
 • 4: 020-1 Cylinder ignition angle delay (cyl1); Förtändningens försening pga. tändningsknack (cyl1)
 • 5: 020-1 Cylinder ignition angle delay (cyl2); Förtändningens försening pga. tändningsknack (cyl2)
 • 6: 020-1 Cylinder ignition angle delay (cyl3); Förtändningens försening pga. tändningsknack (cyl3)
 • 7: 020-1 Cylinder ignition angle delay (cyl4); Förtändningens försening pga. tändningsknack (cyl4)
 • 8: 031-1 Lambda, current value; Lambda, realtid
 • 9: 054-4 throttle plate angle; Gasspjällets position
 • 10: 114-4 N75 duty cycle; wastegatens N75-solenoidens verkningsgrad
 • 11: 115-3 boost pressure (specified); Föreskrivet laddningstryck
 • 12: 115-4 boost pressure (actual); Förverkligat laddningstryck

Loggning av sugmotor

Sugmotorns diagnos och justering är betydligt lättare än en kompressorförsedd motors, och loggningen kan därför göras på två körningar.

Körning1: Allmän

 • 1: 001-1 engine speed; Motorns varvtal
 • 2: 001-2 coolant temp; Kylarvätskans temperatur
 • 3: 003-2 intake air mass; Motorns insugna luftmassa, MAF-talet
 • 4: 003-4 ignition timing; Förtändning
 • 5: 011-3 intake air temp; Sugluftens temperatur
 • 6: 031-1 Lambda, current value; Lambda, realtid
 • 7: 031-2 Lambda, specified value; Lambda, föreskriven
 • 8: 054-3 Accelerator pedal position, Gaspedalens position
 • 9: 054-4 Throttle plate angle; Gaspedalens position
 • 10: 101-3 injection timing, median; Munstyckesreglering, median
 • 11: 114-1 Engine load (specified); Motorns belastning, föreskrivet
 • 12: 114-3 Engine load (actual); Motorns belastning, förverkligad

Körning2: Förtändningslog

 • 1: 001-1 engine speed; Motorns varvtal
 • 2: 003-4 ignition timing; Förtändning
 • 3: 015-1 Misfire cyl1; Otända förbränningsprocesser cylinder 1
 • 4: 015-2 Misfire cyl2; Otända förbränningsprocesser cylinder 2
 • 5: 015-3 Misfire cyl3; Otända förbränningsprocesser cylinder 3
 • 6: 015-4 Misfire cyl4; Otända förbränningsprocesser cylinder 4
 • 7: 031-1 Lambda, current value; Lambda, realtid
 • 8: 031-2 Lambda, specified value; Lambda, föreskriven
 • 9: 054-3 Accelerator pedal position, Gaspedalens position
 • 10: 112-4 median exhaust temp; Avgastemperatur, median
 • 11: 114-1 Engine load (specified); Motorbelastning, föreskriven
 • 12: 114-3 Engine load (actual); Motorbelastning, förverkligad